StickyStratum posiada zgromadzone doświadczenia na wielu płaszczyznach branż przemysłu, które przedłożył w cały swój Know-How, którym chętnie służy swoim klientom. Dlatego już dziś otwórz swój projekt z nami i ciesz się jakością i kompetencją dostarczanych usług!

Każdy nowy projekt składa się z 4 głównych etapów, którego celem jest wspólny sukces!

Proces opracowania nowego projektu przestawia się następująco:

  • Zrozumienie Państwa potrzeb oraz przeprowadzenie wstępnych analiz zagrożeń projektu.
  • Prace działu R&D
  • Adaptacja założeń do warunków przemysłowych i uruchomienie wstępne produkcji.
  • Produkcja i pierwszej dostawy

Poprzez zrozumienie Państwa potrzeb rozumiemy ustalenie krytycznej ścieżki wytworzenia produktu zawierającej się w najczęstszych pytaniach kierowanych przez nas w Waszą stronę:

  • w jakiej formie ma być dostarczany produkt?
  • jakie są kluczowe warunki fizyko-chemiczne pracy? (odporność UV, odporności na środki chemiczne w tym środki piorące, wilgotność w której będzie pracować spoina lub inne czynniki środowiskowe).
  • jakie są kluczowe czynniki mechaniczne (drgania, siły ścinające, siły zmęczeniowe)?
  • czy występują czynniki termiczne? (niskie/wysokie temperatury)
  • jakie są założenia co do palności spoiny klejowej?

Ponieważ każdy otwarty projekt jest inny, zapewniamy naszym klientom pełną dyskrecję oraz poufność przekazywanych przez nasze strony informacji. Wiemy ile w dzisiejszym świecie znaczy wartość informacji technicznej w niepowołanych rękach dlatego też z należytym szacunkiem podchodzimy do każdej powierzonej nam informacji.

Każda odpowiedź oraz wstępna analiza projektu jest w pełni bezpłatna. W przypadku zdecydowania się na dalszą współpracę z StickyStratum wszelkie badania oraz prace przy wstępnych testach produkcyjnych są obciążone indywidualnie ustalanymi kosztami, których jednak Państwa strona nie ponosi w przypadku uruchomienia pełnego projektu. W innym przypadku zastrzegamy sobie prawo do wystawienia rachunku zgodnie do poniesionych prac, niemniej jednak Państwa strona w na każdym etapie jest informowana jeszcze przed podjęciem działań jakie będą ich przyszłe skutki finansowe.

Nasz dział handlowy pozostaje do Państwa dyspozycji. Celem szczegółowego omówienia zainteresowania naszymi usługami bądź produktami zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

 

Slider
Slider
Slider